Jako ilustracja strony został wykorzystany fragment fotografii, której autorem jest Piotr Czyż.