koniczynka

"Zabawy literackie"

czyli: Sk±d się tu wzięły limeryki?
                                                                                                                                                                                                                           


Zabawy literackie 
© 1992 Henryk Markiewicz
© 1998 Oficyna Literacka 
(Oficyna Literacka, 1998)
niezbyt wielki rozmiar?

Limeryków tu w zasadzie nie ma, ale jest bardzo ciekawy tekst profesora Markiewicza, Odkrywanie Limeryki, który publikujemy za jego przyzwoleniem. 
strona startowa