koniczynka

Stanowczy protest Redaktora Technicznego PSL

czyli: Kogo tu się niesłusznie oskarża? I o co?
                                                                                                                                                                                                                           


Stanowczo protestuję!

/-/ Redaktor Techniczny