koniczynka

Autorzy

czyli: Kto, do licha, te limeryki układa?
                                                                                                                                                                                                                           


Autor nieznany
Stworzył najwięcej limeryków. Niestety, nie zostawił potomno¶ci żadnych danych personalnych. Nie wiadomo nawet, czy jeszcze żyje. Niektórzy twierdz±, że tak, co je¶li jest prawd±, czyni go najstarszym z żyj±cych ludzi (jego utwory publikowano już w osiemnastym stuleciu, a być może jeszcze dawniej). 
Zdarza się czasem, że przypisuje mu się cudze limeryki. Je¶li kto¶ stwierdzi taki przypadek w naszej witrynie, bardzo prosimy o sygnał.
Stanisław Barańczak
Poeta, krytyk, teoretyk literatury, tłumacz. Od 1981 mieszka w USA. Współtwórca poetyckiej Nowej Fali. Prace z teorii i praktyki przekładów, np. Ocalone w tłumaczeniu... (1992). Liczne przekłady z języka angielskiego, m.in. dramatów Szekspira. 
¬ródło: Multimedialna Encyklopedia Powszechna 2000 
Przekłady limeryków opublikował m. in. w zbiorach Fioletowa krowa i Pegaz zdębiał.
Grzegorz Gigol
Redaktor Techniczny witryny PSL. 
Limeryki głównie tłumaczy, rzadziej układa sam z siebie. Zapewne brak mu troszkę twórczego polotu, skoro musi szukać natchnienia u innych...
Jerzy Kuszel
Redaktor Naczelny witryny PSL.
Edward Lear
Urodzony 12 V 1812 w Highgate, pod Londynem, zmarł 29 I 1888 w San Remo, we Włoszech. 
Angielski malarz krajobrazów, bardziej znany jako autor oryginalnych, absurdalnych wierszy i popularyzator limeryków. Jego prawdziwy geniusz ujawnił się w nonsensownych wierszykach, przedstawiaj±cych w absurdalnych słowach ¶wiat fantastycznych stworów i wykazuj±cych wyczucie barwy słowa, różnorodno¶ć rytmu, a często także czaj±ce się gdzie¶ głęboko uczucie melancholii. Jako¶ci tych utworów, szczególnie limeryków, odpowiada urok jego rysunków piórkiem. 
Lear opublikował cztery zbiory absurdu: The Book of Nonsense (1846), Nonsense Songs, Stories, Botany and Alphabets (1871), More Nonsense, Pictures, Rhymes, Botany, etc. (1872), i Laughable Lyrics (1877). Wydany w roku 1911 zbiór po¶miertny, Queery Leary Nonsense został opracowany przez Lady Strachey. 
¬ródło: Encyclopaedia Britannica
Tłumaczenie: Grzegorz Gigol
Antoni Marianowicz
Pseudonim: Jakub Rożenek. 
Urodzony w roku 1924. Satyryk, poeta, autor ksi±żek dla dzieci. W latach 1949-1955 był zastępc± redaktora naczelnego tygodnika Szpilki, póĽniej członkiem kolegium redakcyjnego. 
¬ródło: Multimedialna Encyklopedia Powszechna 2000 
Debiutował na łamach Szpilek -- limerykami, w roku 1945. Zacz±ł je pisywać jeszcze przed wojn± i tworzy je do dzi¶, jako prawdziwy nałogowiec. 
¬ródło: Rudy Lunatyk z Marago 
Publikacje zawieraj±ce limeryki: Księga nonsensu, U¶miech bez kota..., Rudy Lunatyk z Marago.
Janusz Minkiewicz
Żył w latach 1914-1981. Satyryk, sspółpracownik przedwojennych czasopism satyrycznych Cyrulik Warszawski i Szpilki (1937-1939). 
¬ródło: Multimedialna Encyklopedia Powszechna 2000
Andrzej Nowicki
Współautor Księgi nonsensu, wraz z Antonim Marianowiczem.
Julian Tuwim
Urodzony w roku 1894, zmarł w 1953. Poeta. Współpracownik pism satyrycznych: Cyrulik Warszawski (1926-1933) i Szpilki (1936-1939). 
Zbieracz ciekawostek i osobliwo¶ci literackich oraz folklorystycznych i historycznych, np.: Pegaz dęba, czyli panopticum poetyckie (1950). 
¬ródło: Multimedialna Encyklopedia Powszechna 2000
Jacek Urbański
Pseudonim: Paweł Klimczycki. 
Urodzony w roku 1950 w Warszawie. Satyryk, grafik, dziennikarz, karykaturzysta. Redaktor naczelny miesięcznika Grizzli. 
¬ródło: Limeryki o postaciach
Jerzy Kamil Weintraub
Poeta, żył w latach 1916-1943. 
¬ródło: Multimedialna Encyklopedia Powszechna 2000