koniczynka

¬ródła

czyli: Sk±d się tu wzięły limeryki?
                                                                                                                                                                                                                           


Podajemy tu informacje, sk±d brali¶my limeryki do naszej witryny. O tym, sk±d w ogóle bior± się one na ¶wiecie, piszemy gdzie indziej.

¬ródła limeryków

The Lure of the Limerick
An Uninhibited History
 
© 1967 William S. Baring-Gould 
(Clarkson N. Potter, Inc./Publisher, 1967)
 
What Nonsense! 
© 1978 Gyles Brandreth (tekst), © 1978 Knight Books (ilustracje) 
(pierwotnie wydana przez Knight Books) 
Wydana wraz z Illuminated Limericks pod tytułem What Nonsense! (Chancellor Press, 1995)
 
Illuminated Limericks 
© 1982 Roger Kilroy (tekst), © 1982 Edward McLachlan (ilustracje) 
(pierwotnie wydana przez Corgi) 
Wydana wraz z What Nonsense! pod tytułem What Nonsense! (Chancellor Press, 1995)
 
The Penguin Book of Limericks 
© 1983 E. O. Parrott 
(Penguin Books, 1984)
 
Edward Lear: 
The Book of Nonsense 
Wydana wraz z Nonsense Songs pod tytułem The Book of Nonsense and Nonsense Songs (Penguin Books, 1986)
 
Julian Tuwim: 
Jarmark rymów 
(Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1958)
 
Antoni Marianowicz: 
Golibroda z czarcim w±sem 
(Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1970)
 
Antoni Marianowicz: 
Królowa Bona umarła? 
(Iskry, 1973)
 
Antoni Marianowicz, Andrzej Nowicki: 
Księga nonsensu
Rozs±dne i nierozs±dne wierszyki wymy¶lone po angielsku przez Edwarda Leara, Lewisa Carrolla, Williama Gilberta, Hilaire'a Belloca, Waltera De la Mare, Harry Grahama, Alana Milne'a, Thomasa S. Eliota i innych
napisane po polsku przez Antoniego Marianowicza i Andrzeja Nowickiego
 
© 1975 (?) 
(Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1975)
 
Stanisław Barańczak: 
Fioletowa krowa
333 najsławniejsze okazy angielskiej i amerykańskiej poezji niepoważnej od Williama Shakespeare'a do Johna Lennona
Antologia
 
© 1993 a5 
(a5, 1993)
 
Stanisław Barańczak: 
Pegaz zdębiał
Poezja nonsensu a życie codzienne:
Wprowadzenie w prywatn± teorię gatunków
 
© 1995 Stanisław Barańczak 
(Puls, 1995)
 
Stanisław Balbus, Jacek Baluch, Stanisław Barańczak, Andrzej Borowski, Ewa Bukojemska, Agnieszka Fulińska, Magda Heydel, Leszek Kołakowski, Roman Laskowski, Ewa Lipska, Henryk Markiewicz, Filip Mazurkiewicz, Czesław Miłosz, Ewa Mrowczyk, Leonard Neuger, Michał Rusinek, Władysław Stróżewski, Wisława Szymborska: 
Liber Limericorum,
to jest Wielka Xięga Limeryków i Innych Utworów Ku Czci Jej Wysoko¶ci Królowej Loży, Teresy Walas, jako też przy Innych Okazjach Sposobnych przez Limeryczn± Lożę Jej Admiratorów Ułożonych
 
© 1997 Wysoka Kapituła Loży oraz TAiWPN Universitas 
(Universitas, 1997)
 
Anna Bikont, Joanna Szczęsna: 
Limeryki,
czyli o plugawo¶ci i szczytach nonsensu
 
© 1998 Anna Bikont, Joanna Szczęsna 
(Prószyński i Spółka, 1998)
 
Maciej Słomczyński: 
Limeryki plugawe 
(Zielona Sowa, 1998) 
 
Antoni Marianowicz: 
U¶miech bez kota
Wiersze z krainy fantazji i nonsensu, własne i zapożyczone
 
(Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe & M.M. Art Books, Inc., 1998)
 
Antoni Marianowicz: 
Rudy lunatyk z Marago 
(Twój Styl, 1999)
 
Jacek Urbański: 
Limeryki o Postaciach 
© 1999 Jacek Urbański 
(Desiderata, 1999)
 
Andrzej Nowicki: 
Dong co ma ¶wiec±cy nos
i inne wierszyki Pana Leara
 
© 1999 Drzewo Babel 
(Drzewo Babel, 1999)
 
Leopold (Noe) Pieczyński: 
Spod kopułki mojej czaszki... 
© 2000 Leopold Pieczyński 
(Wydawnictwo Nowy ¦wiat, 1999)
 
Pentatette 
Witryna internetowa (http://www.limericks.org/pentatette/reply.html), redagowana przez koło zainteresowań amerykańskiej MENSY. 
Koło wydaje również comiesięczny biuletyn, w którym opisuje stare i nowe ksi±żki, a także -- oczywi¶cie -- publikuje limeryki. Dla znaj±cych angielski.
 

¬ródła pomocnicze

Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński: 
Podręczny słownik terminów literackich
Wydanie jedenaste, zmienione 
© Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński 
(OPEN, 1998)
 
Henryk Markiewicz: 
Zabawy literackie 
© 1992 Henryk Markiewicz 
Wydanie drugie, znacznie rozszerzone 
© 1998 Oficyna Literacka 
(Oficyna Literacka, 1998)  
strona startowa